minecraft c vs java


Resposta 1:

Ho és, i no ho és. De fet, hi ha dues edicions per a PC (suposant que es refereix a "Windows") per a Minecraft. Aquí els anomenarem les edicions "C ++" i "Java". Tot es tracta de la marca.

Tot i que són fonamentalment (visualment) el mateix joc, n’hi ha completament diferents des del punt de vista d’un programador.

  • Una està codificada en Java, mentre que l’altra està codificada en C ++. A partir d’aquí, podem derivar que l’edició Java es pot reproduir en qualsevol cosa que executi Java, o el seu emulador (TI-nspires *, Mac, Windows i Linux), mentre que l’edició C ++ es pot reproduir gairebé totes les altres plataformes on porten els gràfics de C ++. motor a.
  • Tenen dues bases de codi diferents; la versió C ++ es va fer des de zero.

* Teòricament, poden executar Minecraft, però les especificacions del sistema són massa baixes perquè fins i tot es pugui executar ... i molt menys, emmagatzemar-lo.