limitar la compra davant la compra del mercat


Resposta 1:

Permetin-me afegir una altra comanda també,

La majoria de plataformes comercials ofereixen tres tipus de comandes,

1, Ordre del mercat,

2, Ordre límit,

3, Stop Stop Order.

Discutim algunes coses bàsiques i importants sobre aquests tres ordres.

1, Ordre de mercat,

Quan realitzeu una comanda de mercat amb el vostre agent, la vostra comanda s’executa immediatament. Però no sabeu a quin preu s’executa la vostra comanda.

Així doncs, l’execució de l’ordre de mercat està garantida, però el preu no.

2, Ordre límit,

Cal introduir una comanda de límit amb un preu límit. Només podeu fer una comanda límit de compra per sota del preu de mercat. De la mateixa manera, només podeu fer una comanda límit de venda per sobre del preu de mercat. En termes senzills, busqueu un preu millor que el preu actual.

Nota: posar una comanda límit de compra per sobre del preu de mercat la converteix en una comanda de mercat; De la mateixa manera, posar una comanda límit de venda per sota del preu de mercat la converteix de nou en una comanda de mercat.

Per tant, el preu d’una comanda de Límit està garantit, però l’execució no ho és.

3, Stop Order,

Similar a l'ordre límit també és un ordre condicional. Només podeu fer una comanda límit de compra per sobre del preu de mercat. De la mateixa manera, només podeu fer una comanda límit de venda per sota del preu de mercat. Quan el mercat assoleix aquest nivell de preus, l'ordre de parada es converteix en una comanda de mercat que s'executarà immediatament. Com sabeu, les comandes de mercat s’executen de forma immediata a qualsevol preu disponible.

Tampoc es garanteix el preu d'una comanda d'aturada i l'execució.


Resposta 2:

Comanda de mercat-

Si voleu comercialitzar prop del preu actual de mercat, podeu fer servir la comanda del mercat. és una comanda per comprar o vendre una garantia immediatament. Una comanda de mercat generalment s’executarà a prop o a l’oferta actual (per a una comanda de venda) o un preu (per a una comanda de compra). Tot i això, és important que els inversors recordin que el preu negociat últimament no és necessàriament el preu al qual s’executarà una comanda de mercat, aquest tipus de comandes garanteixen que s’executarà la comanda, però no garanteix el preu d’execució.

Limita l’ordre

Una comanda límit és una comanda per comprar o vendre una seguretat a un preu determinat. Una comanda límit de compra només es pot executar al preu límit o inferior. I una comanda límit de venda només es pot executar al preu límit o superior.

Exemple: Un inversor vol adquirir accions d’accions d’ABC per a no més de Rs.100. L’inversor podria enviar una comanda límit per a aquest import i aquesta comanda només s’executarà si el preu de les accions d’ABC és superior a Rs.100 o inferior.


Resposta 3:

La comanda de mercat és COMPRA ARA, COMPRA EL TANT MÉS

Límit de comandes per vendre és vendre quan un preu arriba a qualsevol punt des de P

Limitar Comprar es compra en qualsevol P baixada

Tingueu en compte que, quan realitzeu la comanda, indiqueu que voleu negociar TOTS o alguns de la comanda al mateix temps

Tingueu en compte que, fins i tot un breu cop d’accés flash o Flash Move pot afectar la vostra comanda si s’està allà a l’espera d’executar-la

Les comandes d’aturada es poden definir més; no obstant això, qualsevol mena de "flaix" pot executar la seva comanda de forma prematura


Resposta 4:

Les comandes de mercat són transaccions destinades a executar-se el més ràpidament possible al preu actual de mercat, ja sigui una compra o venda. En aquest cas, el preu és una opció secundària en comparació amb la realització del comerç.

Les comandes de límit estableixen el preu màxim o mínim al qual un comerciant està disposat a comprar o vendre. En aquest, el preu té la importància primordial. Les comandes límit estan dissenyades per donar als inversors un major control sobre els preus de compra i venda de les operacions.


Resposta 5:

Una resposta bàsica és

Comprar al mercat = Donar-me-ho ara, no m'importa el que pagueu; només vull entrar! Limita la compra = vull en aquest estoc, però puc esperar per un preu específic.

Però si voleu més informació o detalls sobre el tema, es pot fer un bon desglossament:

Diferència entre comandes de mercat i límit

Resposta 6:

Hola, allà! ..

La diferència és:

  • Comandes de mercat: Quan especifiqueu una comanda de mercat, s'executarà immediatament al preu actual
  • Comandes de límit: una comanda límit és la que especifiqueu el preu que voleu comprar i vendre. L’execució de la comanda només tindrà lloc quan el preu arribi al vostre preu.

Bona sort!..


Resposta 7:

S'introdueix un límit a un preu específic. "Comprar el 5 de juny de 17 E-mini futurs amb un preu límit de 2377,25". Una comanda de mercat no té un preu qualificatiu. "Compra futurs del 5 de juny de 17 E-mini al mercat." s’omplirà al millor preu d’oferta disponible.


Resposta 8:

El mercat no és senzill… .. Vull Comprar share al teu preu.

&

Limita la comanda ... .. Vull Comprar share @ EL MEU Preu.

Consells sobre accions | Consells sobre matèries primeres | Consells MCX | Consells sobre l'equitat | Trading MCX | MCX | Productes | Equitat | KingResearch

#learn i després Guanya


Resposta 9:

Les comandes de mercat s’executen de seguida (o tan aviat com sigui possible) mentre que les comandes límit només s’executen quan el preu arriba a un determinat punt especificat en la comanda límit.


Resposta 10:

En realitat, l'ordre de mercat és el cas particular d'una comanda límit