Delusion vs Al·lucinació

El comportament humà és el resultat de la interacció de molts factors com la genètica, les influències culturals, la criança i els estimulants que obliguen a l’individu a comportar-se d’una manera determinada. Sempre que una persona es comporti d’acord amb les normes i costums socials, no hi ha cap problema per als altres, però quan el seu comportament i accions no estan en sincronia amb les normes de la societat i sembla estrany i excèntric, es creu que pateix trastorns mentals. Dos d’aquests trastorns mentals són la il·lusió i l’al·lucinació que solen confondre les persones per les seves similituds. Aquest article tracta de posar de manifest les diferències entre el deliri i l’al·lucinació.

Deliri

El deliri és un trastorn mental que obliga a una persona a tenir creences que no són coherents amb la realitat. És evident per a tothom que la persona té creences errònies, però només es nega a sortir del seu món per fer creure. Els deliris més habituals són la grandiositat i la persecució, tot i que hi ha molts més tipus d’il·lusions. De sobte, una persona pot començar a creure que és l'elegit i enviat per Déu per controlar els altres. Es comporta en conseqüència i no li preocupa el que pensen els altres sobre ell. Hi ha qui creu que té superpotències o habilitats super naturals i fins i tot pot saltar d’un edifici alt pensant que no els pot passar res. Algú que cregui que ell o ella no pot ser perjudicat pot fins i tot sortir i caminar cap al trànsit sense seguir els semàfors.

Quan una persona pateix un deliri de persecucions, pensa que tots els altres conspiren contra ell. Comença a creure que el segueixen, els seus telèfons estan tocats i les seves activitats estan sent espiades per tal de fer un pla per matar-lo. Les accions i comportaments d’una persona així poden semblar ximples i estranyes, però està convençut que està fent coses correctes per evitar ser atrapat. Els deliris sorgeixen per un problema mental o neurològic subjacent. Si la persona té una il·lusió que la seva dona té una relació civil extra, no hi ha prou proves i convincents per fer-li creure que la seva dona és innocent.

Al·lucinació

Si veus que una persona es comporta d’una manera peculiar o respon a estímuls que no et són visibles, pots suposar amb seguretat que està sota la influència d’al·lucinacions. Les al·lucinacions són percepcions falses i tenen lloc en absència d’estímuls. La majoria de les al·lucinacions són de naturalesa auditiva i visual com quan una persona sent sons i arriba a veure imatges que no són visibles per a ningú. Una persona en al·lucinació pot parlar amb algú com si li respongués, encara que no hi pugui haver-hi ningú. Les al·lucinacions són freqüents en persones que prenen drogues com la LSD que se sap que indueixen els símptomes de les al·lucinacions. Les persones que prenen LSD consideren que tenen resposta a una consciència més gran, tot i que el fet és que comencen a sentir símptomes d’al·lucinacions. Les víctimes d’aquest trastorn mental poden sentir veus familiars i poc conegudes quan ningú més les experimenta. Els símptomes de l’al·lucinació es troben en pacients amb esquizofrènia i també en els que els metges són batejats com a psicòtics.